Haberler

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Nedir? Avantajları Nelerdir?

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Nedir? Avantajları Nelerdir?

İş yerleri ve yaşam alanları (apartman ve siteler başta olmak üzere) ekonomi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişmeye ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Site ve apartman sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için profesyonel apartman yöneticiliği gereksinimi ortaya çıkmıştır.

 

Komşuluk İlişkileri

Yaşam kalitesinin yüksek olduğu büyük şehirlerde komşuluk ilişkileri zamanla zedelenmiştir. Her apartmanda ve sitede sorunlar çıkabilir, hele ki apartman yöneticisi apartman sakinlerinden biriyse sorun daha da büyür ve komşuların arasını açıp, geri dönülemez kırgınlıklar oluşmasına neden olabilir. İşte bu sebeptendir ki Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardan beri tercih edilen Profesyonel Apartman ve Site Yöneticiliği, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde de yükselen bir trend haline gelmiştir.

 

Apartmanların, sitelerin hatta iş merkezlerinin profesyonel yönetimi tercih etmesi komşularla olan sürtüşme ve kırgınlıkları minimum düzeye indirgemiş buna bağlı olarak da apartman ve site içi huzuru getirmiştir.

 

Profesyonel Apartman Yöneticiliğindeki En Büyük Kazancınız: “KOMŞULARINIZ”

 

Kat Mülkiyeti Kanununda komşuluk ilişkilerini düzenleyen çeşitli hükümler bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. Maddesinden belirtildiği üzere apartman içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinleri öncelikle yönetim tarafından uyarılır, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yıllardır aynı apartman veya site içerisinde yaşadığınız, her gün yüz yüze baktığınız komşularınızdan biri veya birkaçının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda apartman yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinlerini önce uyarma sonra da dava yoluna gitme yetkisi vardır. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak tartışmalar ciddi boyutlara ulaşıp, komşularınızla aranızda bir daha onarılmayacak küskünlüklere sebep olabilir.

 

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Apartman ve site içerisinde huzurunuzun sürekliliği için siz de apartmanınızın ve sitenizin yönetimini profesyonellere devredebilirsiniz