Ek Hizmetler

Güvenlik Hizmetleri
Site ve Apartmanlarda Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde ‘’ Site ve Apartmanlar’’ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir. 
  • Risk analizi
  • Giriş çıkış kontrolü
  • Standart devriye (gözetim kontrol)
  • Nokta güvenliği
  • Kameralı güvenlik
  • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama