Ek Hizmetler

Halkla İlişkiler Hizmetleri
  • Site sakinlerini bilgilendirme
  • Yönetimin şeffaflığının sağlanması
  • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirilmesi