Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar

 

  1. Afet Sigortaları Kanunu
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu
  3. Enerji Verimliliği Kanunu